A szolgáltatásaink teljes körű eléréséhez cookie-k használatára van szükség. A cookie-k elérhetőségét és használatát módosíthatja böngészőjének beállítások szekciójában. 

Szepsi, 2016. január 15. - Hajnalban havas tájra ébredtünk.

Sokan várták a nagyobb, tartós hótakarót. Most megjött, szép, de vajon meddig marad?

A gyerekek és a téli sportok kedvelőinek örömére, az öregek és a hólapátolók bosszantására.

Üdvözlünk havas táj!

 

 

 

Szepsiben, a helyi református hitközség 2015. november 8-án beiktatta új lelkészét Molnár Árpádot. A lelkészváltásra azután került sor, hogy az előző lelkész nt. Gábor Lajos nyugdíjba vonult. Az ünnepségen a gyülekezet tagjain kívül sok más felekezethez tartozó szepsi polgár is részt vett. Jelen voltak a történelmi egyházak képviselői is. Az ünnepség megerősítette a szepsi keresztények (keresztyének) együttműködési szándékát, közös lelki igyekezetet mindnyájuk javára, városunk, hazánk és Európa jobb jövőjének reményében.

 

 

A hónap további eseményei azonnal jelezték, hogy nem csak puszta szavakról van szó. Sikeres volt a Szepsi Református Egyház szervezte beszélgetés két közel keleti kereszténnyel az ottani helyzetről és az üldöztetésekről, melyek a kereszt követőit sújtják arrafelé (2015. 11. 14.).

 

Vasárnap, 2015. november 15-én a helyi Vox Columbelae alkulásának tizedik évfordulóját ünnepelte és ebből az alkalomból ökumenikus istentiszteletre és koncertre került sor a helyi katolikus templomban.

 

 

1848. március 15. – „Talpra magyar!...” – Petőfi Sándor a nemzet költője, a költő, aki által a nemzet szólott. Megindult egy folyamat, egy hosszú harc, amelyet talán a mai napig vívunk. Harc a szabadságért, harc a jogainkért. Petőfi, Kossuth Lajos, és mind a többiek. Szepsiben is – Csörghe László, Halmy Gábor… együtt, magyarok, szlovákok, zsidók, sőt németek is. A szabadságért. 

És mégis…úgy, ahogy azt annakidején Kossuth Lajos fia Ferenc, az apja válogatott munkáihoz írt előszavában fogalmazott:


„…A magyar szabadság dicsőséges volt, a zsarnokság le volt verve, úgy, hogy az orosz czártól segélyt kérni kényszerült. De hasztalan voltak a nyert csaták, a régi átok: a pártviszály, az irigykedés, a csüggedés: Világoshoz vezették a vérző nemzetet…” – ismerős helyzet, ismerős állapot.
Mégis, akkor „…a nagylelkű nemesség elhatározá a néppel minden szabadságát megosztani és a nép minden terheiben megosztozni. És semmit sem kívánt a néptől egyebet, mint azt, hogy szeress magyar hazánkat és segítsen azt az árulók és zsarnokok ellen megvédelmezni. Isten megáldotta igazságos küzdelmeinket. Magyarország, Erdély, Horvát-, Tótország népeit szabaddá tettük. Robotot, dézsmát eltöröltünk. Az adófizetés terheiben megosztoztunk. Az ország védelmének kötelességében megosztoztunk. És a népet minden alkotmányos szabadságnak részeseivé tettük…”
                                                                                                                                          (In: Kossuth Lajos: Kiáltvány a néphez.)


A nép mi vagyunk, mindnyájan, akik a szabadságot áhítják és akiknek kötelessége a néhai szepsiek, Csörghe, Halmy és a többiek emlékét megőrizni.
*

A Via Nova ICS Szepsi alapszervezete ötödször szervezte meg a Nemzeti Összetartozás Napját Szepsiben.
2015. 06. 06. 17.00 ó - a római katolikus templom melletti téren.

A programból:
Az ünnepi megnyitót Iván Tamás, a Via Nova ICs Szepsi alapszervezetének elnöke tartotta meg.
Ünnepi beszéd mondott: Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja
A történelmi egyházak képviseletében hálaadó imát mondtak:
Dr. Gábor Bertalan katolikus esperes, plébános, pápai káplán
Porubánné Fülöp Angéla református tiszteletes
Az ünnepség a himnusz eléneklésével zárult.

                                                         

„Halld fülem, halld angyalok zengését,
Mert eljött az óra,
Hivat az Úrjézus lelki mennyegzőre.”
(Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. 1976, 159. old.)

 

   Január derekán ünnepelte 94. születésnapját a magyar néprajztudomány elismert alakja Erdélyi Zsuzsanna. Most, február      13-án, pénteken elment.
 15 éve járt nálunk. 2000. november 27-én előadást tartott a szepsi r. katolikus templomban. Szomorú, de hálával teli szívvel  emlékezünk rá, fel-fellapozva a régi archaikus magyar imádságokat, énekeket, melyek nélküle már talán a feledésbe merültek  volna.

   Nyugodjon békében!

 

 

 

 

 

Alkategóriák

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat